Roche

CRCKOLOREKTALNI KARCINOM U SRBIJI
www.eRoche-CRC.com

MEDICINSKA EDUKACIJA POSVEĆENA PROBLEMATICI LEČENJA BOLESNIKA SA KOLOREKTALNIM KARCINOMOM

EDUKACIJA U KORAK SA NAUKOM

Nauka je u osnovi razvoja medicine. U potrazi za inovativnim rešenjima idemo gde nas nauka vodi. Svakodnevni napredak u medicini i adekvatna edukacija zdravstvenih radnika predstavljaju ključ uspeha u cilju spasavanja života ili poboljšanja života bolesnika. Ovaj web sajt za medicinsku edukaciju je osmišljen kao mesto gde će se lekari informisati o savremenim saznanjima iz oblasti kolorektalnog karcinoma.

Edukativni sadržaj je razvijen u saradnji sa stručnjacima iz oblasti kolorektalnog karcinoma i namenjen je svim zdravstvenim radnicima.

Vaš Roche medicinski tim

Prijava

Registracija · Da bi se prijavili na sajt morate biti registrovani

Kontakt · Prijava problema

IZVOD IZ SADRŽAJA

DA BI PRISTUPILI SADRŽAJU MORATE BITI REGISTROVANI.

ONKOLOGIJA

ONKOLOGIJA

Napredak u onkologiji: Od dinosaurusa do personalizovane medicine
Onkologija - osnovne postavke, ispitivanja i razvoj

Kolorektalni karcinom

KOLOREKTALNI KARCINOM

Kolorektalni karcinom - činjenice
Epidemiologija i patogeneza
Faktori rizika
Skrining

Kolorektalni karcinom dijagnostika

DIJAGNOSTIKA CRC

Radiološka dijagnostika karcinoma kolona i rektuma
Molekularna klasifikacija kolorektalnog karcinoma
Kolonoskopija - Primer 1
Kolonoskopija - Primer 2

Kolorektalni karcinom prikazi slucaja

INTERAKTIVNI PRIKAZI SLUČAJA

Prikaz slučaja 1
Prikaz slučaja 2
Prikaz slučaja 3

Kolorektalni karcinom lecenje

TRENDOVI U LEČENJU

Metastatski karcinom kolorektuma – klinički aspekti
Dometi citostatske terapije u lečenju odmaklog kolorektalnog karcinoma
Preporuke za lečenje metastatskog kolorektalnog karcinoma u Srbiji
Savremeno hirurško lečenje metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri
ESMO 2016. vodič za metastatski CRC
Hirurško lečenje karcinoma debelog creva i rektuma
Tretman sinhronih kolorektalnih metastaza u jetri
Ultraradikalna hirurgija i HIPEC kao multimodalna terapija uznapredovalog CRC
Perioperativna hemioterapija i hirurgija jetre
Izbor optimalnog vremena za hirurško lečenje metastaza karcinoma rektuma u jetri

eRoche-CRC.com edukativni web sajt namenjen je svim zdravstvenim radnicima.